Kullanıcının Kontrolüne Ergonomik, Güvenli Sunum

Uç ekipmanlarını,

-Sıvaaltı

-Sıvaüstü elemanlar olarak genelde iki bşalık altında inecelemek mümkündür. Sıva üstü elemanlarda öncelik bulundukları ortamın koruma sınıflarındadır. Sıvaaltı elemenlarda ise dekoratif görünüm öncelikli kriteri oluşturmaktadır.