AYDINLATMA SİSTEMLERİ

 

Elektrik; aydınlatma ile yolculuğuna başlamıştır. Aydınlatma, hayatın vazgeçilmez ihtiyacıdır. Aydınlatmanın temel fonksiyonu; görünebilmek olmakla birlikte, getirdiği imkanlar, bunu olabildiğince geliştirmektedir.

Aydınlatma, yapabileceklerimizin sınırlarını kaldırmaktadır. Kimi zaman güneş ile yarışmakta, kimi zaman yıldızlara uzanmakta, ama her zaman yakınımızda durmaktadır.

Yapılarda aydınlatma sistemlerini,

-Dahili

-Harici olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.

Dahili ve Harici aydınlatma sistemlerinde, armatür yapıları direkt ve endirekt olabilmektedir. Her iki grupta, Yüksek, Alçak ve Düşük gerilim armatürleri bulunmaktadır. Otel, Hastane, Yönetim binaları, Bankalar, İş merkezleri, Endüstriyel tesisler, v.s gibi yapılarda çoğunlukla Floresant kaynaklı armatürler kullanılmaktadır. Yüksek tavanlı hacimlerde, Endüstriyel tesislerde, Cephe, Cadde, Çevre… gibi dış ortamlarda çoğunlukla halojen sodyum buharlı armatürler kullanılmaktadır.

Aydınlatma engelleri kaldırmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır.

Kimi zaman karanlığa, kimi zaman kararlılığa eşlik etmekte, ulaşacağımız yere daha önce gitmektedir.

Aydınlatma; değer katmakta, değişim yaratmaktadır. Kimi zaman eskimeyen, kimi zaman eşitleyen ve kimi zaman gülümseyen, izler bırakmaktadır.