İME ELEKTRİK MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ. Elektrik & Elektronik Tesisleri Tasarım ve Kurulum Sistemlerinde uzun yıllar çalışmış, bilgi birikimleri tecrübeye dönüşmüş kişiler tarafından kurulmuş, Proje ve Taahhüt Hizmetleri veren bir şirkettir.

Amacı; Elektrik & Elektronik Sistemlerinde, ihtiyaca yönelik tasarımlar geliştirip, aynı paralellikte ilgili sistemlerin kurulumunu sağlamaktır. Yaptığımız tüm çalışmalarda, ergonomik tasarım ve tesislerin verimliği öncelik kriterlerimizi oluşturmaktadır.

İME; Elektrik & Elektronik sistemlerinde, Projelendirme, Danışmanlık Kurulum ve Teknik Servis hizmetlerini üretmeye 1996 yılında başlamıştır.

İME, üretmiş olduğu hizmetlerde, fayda/maliyet performansını, amortisman sürelerini dikkate alarak tesislerin verimlilik eğrisine olumlu katkılar oluşturmaktadır.